Wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Nieruchomości Gryfice

Masz pytania? Zadzwoń: +48 604 069 952
Czynne pon.-pt. 10:00 - 18:00 Sowia 7, Rzęskowo /k. Gryfic

Biuro świadczy usługę wyceny nieruchomości położonych w powiecie gryfickim. Szacowana jest wartość nieruchomości:

  • gruntowych (działka budowlana, działka inwestycyjna, działka rekreacyjna),
  • mieszkaniowych (lokal mieszkalny, dom mieszkalny),
  • komercyjnych (lokal biurowy, usługowy, inny),
  • do różnych celów, wskazanych przez zamawiającego.

Operaty szacunkowe są sporządzane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Darię Malinowską-Wypych (nr uprawnień 6682). Współpracujący z nami rzeczoznawca jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Szczecinie, posiada obowiązkowe aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Koszt opracowania operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie, w zależności od:

  • rodzaju nieruchomości,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego koniecznej przy sporządzeniu operatu szacunkowego,
  • terminu wskazanego przez zamawiającego,
  • kosztów poniesionych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku ze zleceniem (dojazd, pozyskanie niezbędnej w procesie wyceny dokumentacji, opłaty, podatki).

 

Sprawdź nasze kwalifikacje

Wyceń nieruchomość

/ adres, numer działki, obręb, gmina /